Águila, Elena. 2018. «Seamos Realistas: Apocalipsis Now». Nomadías, n.º 2 (agosto):147-49. https://nomadias.uchile.cl/index.php/NO/article/view/50977.